Institutul de Politici Publice, Administrație și Științele Educației (IPPASE) este o unitate componentă a Universității Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu (UCB). IPPASE a luat ființă în data de 29 august 2014, în baza Hotărării Senatului UCB nr. 225, prin reorganizarea Centrului de cercetare a dezvoltării, având următoarele structuri funcţionale: Centrul pentru Politici Publice şi Sondarea Opiniei Publice, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi Formare Continuă, Colegiul “Constantin Rădulescu-Motru”, Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră a Studenţilor, Departamentul pentru Asigurarea Calităţii şi Centrul de testare a competenţei lingvistice – Eurolinqua. În data de 15 mai 2015, IPPASE  a fost reorganizat în scopul de a dezvolta activitățile de cercetare științifică în mediul universitar şi pentru a asigura un complex de servicii educaţionale adresate tuturor categoriilor de tineri, cadrelor didactice şi comunităţii locale, având următoarea componenţă: Centrul/Departamentul de Cercetare a Dezvoltării; Centrul de testare competenţă lingvistică – „Eurolingua”; Centrul pentru Politici Publice şi Sondarea Opiniei Publice;  Departamentul pentru Relaţia cu mediul nonuniversitar şi socio-economic. În 17 iulie 2015 a luat fiinţă în cadrul IPPASE  Școala de sociologie rurală. IPPASE se află în subordinea Senatului UCB și își asumă rolul de a agrega cercetările interdisciplinare la nivelul UCB. Activitatea sa este finanţată din parțial din bugetul UCB, dar IPPASE dezvoltă şi cercetări aplicative finanţate din surse publice sau private interne şi externe. IPPASE are asigurată infrastructura și logistica necesare îndeplinirii misiunii pentru care a fost creat.

În anul 2020, IPPASE a trecut în subordinea Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică.

Deși tânăr, IPPASE are deja o bună experienţă în elaborarea de proiecte de cercetare şi dispune de un portofoliu de relații și parteneriate pe plan intern și extern care îi permite angajarea în diferite proiecte de cercetare multi, trans sau inter – disciplinare.

Prin organizarea sa, IPPASE dezvoltă cercetări fundamentale, aplicative și experimentale, precum și de inovare, iar prin Departamentului pentru Relaţia cu mediul nonuniversitar și mediul socio-economic are posibilitatea de a materializa produsele de cercetare ştiinţifică realizate în UCB în valori (bunuri şi servicii) validate de piață.

În ședința Senatului UCB din 20 aprilie 2022 a fost aprobată modificarea denumirii Institutului de Politici Publice, Administrație și Științele Educației în Institutul de Studii Globale și Regionale,