Institutul de Politici Publice, Administraţie şi Ştiinţele Educaţiei (IPPASE) face parte din Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Targu-Jiu, iar scopul acestuia este acela de a îmbunătăţii managementul privind politicile publice, educaţionale, elaborarea de politici şi strategii în domeniul educaţiei şi formării profesionale.

Misiunea IPPASE de a asigura informarea, orientarea, consilierea în domeniul politicilor publice şi ale educaţiei, contribuind la pregătirea integrării sociale şi profesionale, prin furnizarea de servicii educaţionale într-un mod proactiv.

IPPASE funcţionează pe baza următoarelor principi:

  • Disponibilitate şi accesibilitate – institutul asigură accesul deplin şi nemijlocit al elevilor, studenţilor, cadrelor didactice şi al tuturor celor interesaţi de serviciile sale.
  • Egalitate de şanse şi nediscriminare – institutul este deschis tuturor celor interesaţi de serviciile sale, fără nicio discriminare de vârstă, sex, orientare religioasă etc.
  • Respectarea demnităţii şi personalităţii – fiecare persoană este tratată cu respect şi consideraţie, sprijinită în identificarea şi satisfacerea nevoilor sale de informare şi de consiliere.

În vederea realizării scopului, IPPASE îşi propune:

  • Întărirea capacităţii administrative şi creşterea eficienţei organizaţiei
  • Realizarea de proiecte de cercetare şi dezvoltare în domeniul politicilor publice şi al educaţiei, selectarea, pregătirea, stimularea şi valorificarea potenţialului tinerilor în vederea obţinerii de cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini necesare pentru integrarea lor în societate.
  • Informarea şi consilierea cadrelor didactice în spiritul optimizării activităţilor didactico-educative.
  • Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de consiliere individuală şi de grup în domeniul politicilor publice şi educaţionale.