Institutului de Studii Globale și Regionale, constituit prin schimbarea titulaturii Institutului de Politici Publice, Administraţie şi Ştiinţele Educaţiei,  în baza Hotărârii Senatului, reprezintă o structură departamentală care funcţionează în cadrul Facultății de Științele Educației, Drept și Administrație Publică, din componența Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu și asigură un complex de activități circumscrise cercetării în domeniul studiilor globale și regionale.

Pentru realizarea obiectivelor şi atribuţiilor în domeniile sale de activitate, va colabora cu  structurile Facultății de Științele Educației, Drept și Administrație Publică și, după caz, cu celelalte componente ale Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, cu organizaţii şi asociaţii profesionale, instituţii de la nivel local, regional, precum şi cu alte servicii de specialitate.