Dezvoltare și Inovare

Institutul DE Cercetare,

Mai mult...
Despre

ICDI

Institutul de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (ICDI) face parte din Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Targu-Jiu, iar scopul acestuia este acela de a îmbunătăţii managementul privind politicile publice, educaţionale, elaborarea de politici şi strategii în domeniul educaţiei şi formării profesionale.

Misiunea ICDI este de a asigura informarea, orientarea, consilierea în domeniul politicilor publice şi ale educaţiei, contribuind la pregătirea integrării sociale şi profesionale, prin furnizarea de servicii educaţionale într-un mod proactiv.

Motto

Cercetătorul este omul practic, aventurierul, iscoditorul, cel care crede în cercetare, cel care pune întrebări, cel care refuză să creadă că a fost atinsă perfecţiunea.

~ Henry R. Harrover

Servicii

Serviciile care formează oferta ICDI sunt din domeniul cercetării aplicative (cercetare de investigare originală în scopul acumulării de noi cunoștințe) și cercetării experimentale (activitate sistematică, ce se folosește de cunoștințele existente acumulate de pe urma cercetării și/sau experienței practice) şi au următoarele componente principale: investigaţia ştiinţifică, tehnologia ştiinţifică, produsul ştiinţific şi serviciul ştiinţific.

Cunoştinţele şi informaţiile dobândite prin transferul de cunoştinţe şi acţiunile de informare permit persoanelor implicate să-şi sporească gradul de competitivitate, să utilizeze tehnologii moderne şi procese inovative, să folosească mai eficient resursele şi să îmbunătăţească performanţele personale/organizaţionale. Pentru a răspunde nevoilor identificate, transferul de cunoştinţe acţionează în două direcții: formarea profesională şi dobândirea de competenţe și activităţi demonstrative şi de informare.

Inovarea este aplicarea rezultatului final, nou sau perfecţionat, al activităţii din domeniul cercetării ştiinţifice şi transferului tehnologic realizat în formă de cunoaştere, produs, serviciu, proces competitive, noi sau perfecţionate, utilizate în activitatea practică şi/sau comercializate pe piaţă. Inovarea este componenta esenţială a ciclului: cercetare ştiinţifică – transferul de cunoştinţe – transferul tehnologic – inovare. Inovarea este recunoscută  ca un  proces  esenţial  pentru  succesul organizaţiilor și afacerilor, asigurând dezvoltare, sustenabilitate și competitivitate. Inovarea este aplicarea rezultatului final, nou sau perfecţionat, al activităţii din domeniul cercetării ştiinţifice

Doriți un parteneriat cu ICDI?

Unde ne găsiți